News

MOU มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในข้อตกลงการจัดทำนิทรรศการฯ ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่

     ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในข้อตกลงการจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้บริหารมูลนิธิร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งนิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เป็นการแนะนำการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือคนพิการขาขาด โดยให้เป็นความหวัง สร้างกำลังใจและช่องทางแก่คนพิการเหล่านั้นให้ได้เข้าถึงการช่วยเหลือมากขึ้น