Blog & News

Blog

Robotic คืออะไร ?

คือ หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่สามารถทำงาน ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุม ซึ่งจะทำงานตามโปรแกรมที่ได้จัดทำไว้ตามแผนงาน

เทคโนโลยี Robotic ถูกนำเข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ระบบการผลิตนั้น สามารถที่จะเพิ่มยอดการผลิตได้ตรงตามเป้าหมายของแผนการผลิตที่วางไว้

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา (CEO)

เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเดินหน้าตลอดเวลา เราจึงไม่สามารถหยุดพัฒนาตัวเองได้เช่นกัน

News

News
natsu

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25

     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก

Read More »
News
natsu

โครงการ Smart Port

24 สิงหาคม 2566 : ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ในโครงการ

Read More »