News

โครงการ Smart Port

24 สิงหาคม 2566 : ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ในโครงการ Smart Port

Shared :