บริจาคจอภาพให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ ได้นำจอภาพ Full LED ขนาด 47 นิ้ว บริจาคให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25

     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบคุณวรงค์ ประยูรพงศ์ คุณทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณ โทะโมะเอะ อิซูมิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึก ตามที่ประเทศไทย โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับฉันทานนุมัติ จากสหพันธ์กรรีฑาแห่งเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletiics Association Congress Meeting 2023) และจัดการรแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25 (25th Asian […]

โครงการ Smart Port

24 สิงหาคม 2566 : ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ในโครงการ Smart Port

ถ่ายทำระบบ 3D Virtual Tour ณ อาคารไหมขัดฟัน

     21 สิงหาคม 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำทีมลงพื้นที่ถ่ายทำระบบ 3D Virtual Tour ณ อาคารไหมขัดฟัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.อ่างทอง เพื่อเตรียมพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี