News

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25

     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบคุณวรงค์ ประยูรพงศ์ คุณทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณ โทะโมะเอะ อิซูมิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึก ตามที่ประเทศไทย โดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับฉันทานนุมัติ จากสหพันธ์กรรีฑาแห่งเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletiics Association Congress Meeting 2023) และจัดการรแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25 (25th Asian Athletics Championships 2023) ในระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2566 ณ สนามศุภชลาศัย นับเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติและโอกาสเป้นเจ้าภาพ โดยมี 45 ประเทศ ร่วมมหกรรมกีฬาของทวีปเอเชีย

     ในการนี้ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Amino Vital และผลิตภัณฑ์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ ให้กับสมาคมกรีฑาฯ เพื่อใช้ในการแข่งขันจัดการรแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25
โดยบริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้เป็นผู้จัดงานเลี้ยง กาล่า ดินเนอร์ จำนวน 500 คน ที่โรงแรม Siam Kempinski Hotel ให้กับผู้บริหาร ทั้ง 45 ประเทศ งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทั้ง 45 ประเทศจำนวน 1,000 คนที่โรงแรม Samyan Mitrtown และงานพิธีปิดการแข่งขันณ สนามศุภชลาศัย

Shared :