News

กรมหม่อนไหม ครั้งที่ 2

     7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น และที่ปรึกษากรมหม่อนไหม ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจกรมหม่อนไหมกับนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมหม่อนไหม ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาด้านหม่อนไหมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน