Organizer & Event

CAT TELECOM GALA DINNER

จัดเตรียมสถานที่

สถานที่ : วิภาสดีพาเลซ (อาคารหอชมวัง)

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | เวลา : 18.00 – 22.00 น. 

จัดทำการ์ด และ บัตรเชิญ
จัดทำแผนที่ และ ป้ายบอกทาง Roll up และ Backdrop
จัดกิจกรรมหน้างานให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม

การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

จัดการการแสดงภายในและโดยรอบงาน

การแสดงจากศิลปิน : กัน เดอะสตาร์

การแสดงจากศิลปิน : The Day

การแสดงเปิดงาน

ดนตรีต้อนรับหน้างาน : การแสดงไวโอลิน

การตกแต่งสถานที่โดยรอบของงาน

พื้นที่จุดลงทะเบียน และ การจัดทำการลงทะเบียนโดยใช้ QR Code

จัดการอุปกรณ์ ระบบ และมุมต่างๆของงาน

จัดวางพื้นที่ต้อนรับและมุมถ่ายรูป

จัดการระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง

จัดหาและติดตั้งจอ LED ตามจุดต่างๆ

จัดหาช่างถ่ายภาพ และ วิดีโอ

จัดวางผังและเตรียมโต๊ะ
การจัดเตรียมส่วนอื่นๆ

จัดหาพิธีกร และ ทีมงาน

จัดหาเครื่องแต่งกายให้เจ้าหน้าที่

จัดหาของรางวัล และ ของที่ระลึก

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์