บริจาคจอภาพให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คอนเน็คท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะ ได้นำจอภาพ Full LED ขนาด 47 นิ้ว บริจาคให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป